KONTAKTY

office SR: PV TRADING s.r.o.
Sučianská 31, Martin, 03601
ičo: 50 988 859, DIč: 212 055 0883
tel: +421 905 791 643
fax: kamelot.ov@gmail.com
office ČR: WWW.KNIHYEU.EU s.r.o. ičo: 083 68 015
Nádražní 93, Dolní Benešov- Zábřeh, 74722 , ČR

ANKETA

Ako ste boli spokojný s nákupom na www.knihyeu.com a s poručením ? ? ?

super odporúčam 59% aj nabudúce nakúpim tu 39% dobre, len doručenie trvalo viac ako 4 dni 2% Nemali čo som hladal 1%

OBCHODNÉ PODMIENKY

V SR : Poštovné je podľa sazobníku Slovenskej pošty  , platba prevodom vopred, Balné ZADARMO .Bankové spojenie pre SR 6108 1115/0900 Slovenská sporiteľňa IBAN : SK96 0900 0000 0000 6108 1115

v ČR: Poštovné a dobierka na každu zásielku podľa cenníku Českej pošty www.ceskaposta.cz . Balné je ZADARMO .Bankové spojenie v ČR: 2514869001/5500 RAIFFEISEN Bank.

Osobný odber ZADARMO po dohovore na č.t. +421 905 791 643 Pre SR: PV TRADING s.r.o. Sučianska cesta 31, Martin 03601, SK. Pre ČR: www.knihyeu.eu s.r.o. Nádražní 93, Dolní Benešov - Zábřeh, okr. Opava 

OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Úvodne ustanovenie
Prevadzkovatelom tohoto internetového obchodu WWW.KNIHYEU.COM je pre SR: PV TRADING s.r.o., Severna 4,Martin 03601, / výdajné miesto: Sučianska 31 , Martin , / ičo 50 988 859 , office pre ČR: WWW.KNIHYEU.EU s.r.o. , Nádražní 93, Dolní Benešov -Zabřeh, 74722, IČ: 083 68 015 .
2. Objednávka
Prezentacia tovaru na týchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavrenie kupnej  zmluvy. Tímto návrhom je až objednávka konkrétného tovaru, riadne vyplnená zákazníkom v sekci Váš nákupny košík a odoslaná prevádzkovatelom stránok. Bezodkladne po doručení tejto objednávky prevadzkovateľ  stránok bude zákazník informovaný emailom s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzenia objednávky, ale je iba informacou o doručení objednávky, len  je následne predána do skladu k príprave tovaru, zabalenie a expedicia. Platba objednávky sa vykonáva buď platba prevodom vopred na účet alebo na dobierku. Zakazník čaka na vyčislenie sumy poštovneho administratorom. Cena poštovneho je podla cenníka Slovenskej pošty resp. Českej pošty.

Objednávka hmotnosť do 2 kg:  2,80 Euro / balik na poštu / 3,50 Euro /balík na adresu + 1,50 Euro dobierka,

hmotnosť do 5 kg:  2,80 Euro / balik na poštu / 4,00 Euro / balik na adresu + 1,50 Euro dobierka,

hmotnost do 10 kg: 4,00 Euro / balik na poštu, 5,50 Euro / balik na adresu + 1,50 Euro dobierka.

 

3. Kupa tovaru

Kupna zmluva na objednaný tovar  je uzavrena v okamžiku jeho prevzatia zákazníkom. Zákazník bude v dostatečnom predstihu informovaný o expedici tovaru do miesta určenia. 


4. Dodacie a platebné podmienky
4.1. Osobný odber objednaného tovaru na našej provadzke /Nádražní 93, Dolní Benešově - Zabřehu ,ČR , Sučianska 31, Martin, SR/, je v tomto prípadeje platba realizována priamo na provádzke po dohode na +421 905 791 643.

4.2. Poštou na dobierku v tomto prípade je platba realizována prostrednictvom Slovenskej pošty alebo Českej pošty pri prevzatí zásielky.5. Záručné podmienky
Na tovar sa vzťahuje záruka v trvaní 2 rokov a v rozsahu stanovenom zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkom, v platnom znení (dalej len„OZ“). Zákazník má právo odstupit od uzavrenej zmluvy a vrátit dodaný tovar do 14 dní od jeho prevzatia, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkolvek sankcie v smysle ustanovenia §53 odst. 7 OZ.

Poskytnutá záruka se nevzťahuje na prípady
- mechanického poškodenia tovaru vrátane vratenia tovaru bez obalu
- opotřebeného zboží

-  tovar z rubriky BAZAR

6. Reklamačné podmienky
Reklamácia dodaného tovaru, ako aj všetky nároky z titulu odpovednosti za vady tovaru, sa uplatnujú najprv  telefonicky +421905791643 alebo na adrese: kamelot.ov@gmail.com alebo priamo na výdajnom mieste, kde bol tovar prevzatý a po telefonyckom dohovore.
6.1. Prevzatie tovaru:
V prípade vyzdvihnutia tovaru na výdajnom mieste je zákazník povinný informovať predavajúceho o zjavne mechanických vadách tovaru ihneď pri preberaní na výdajnom mieste predavajúceho. Zákazník má v tomto prípade právo i povinnost takto poškodený tovar od predavajúceho neprevziať.  

Možnost výmeny nepoškozeného tovaru za iný po uplynutí zákonnej doby podlieha dohode s predávajúcim.  

6.2. Doručenie poštou balíkom
V prípade doručenia balíka poštou može zákazník reklamovať mechanické vady tovaru najneskôr 3 pracovné dni nasledujúce po dni doriučenia.   Pri reklamacií takto dodaného tovaru zakaznik informuje obchodníka telefonicky na +421905791643. Zakazník po telefonickom dohovore je povinný spoločne s reklamovaným tovarom priložiť k reklamačnému listu kopiu dokladu o zaplatení a kopiu dodanej faktury / dodacieho listu .

V prípade uznania reklamacie, bude táto vybavená postupom a v lehote stanovenoch Obchodným zákoníkom.


7. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov získané v suvislosti s prevádzkovaním týchto internetových stránok sú považované za dôverné a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov.


8. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia Obchodným Zákoníkom a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitelov v platnom znení. 


Zákazník odoslaním svojej objednávky potvdzuje, že sa riadne zoznámil zo všetkými pomienkami tohto poriadku,že ím porozumel a že tieto obchodné podmienky bez výhrad akceptuje.  

MjAyNjQ